Et simpelt spørgsmål giver stor viden om din kunde
Pharmakon

Kundens sundhedskompetence betyder noget
for oplevelsen af rådgivning

Du kender det måske fra rådgivningen: En kunde virker ikke, som om han forstår dine spørgsmål, og du vil gerne finde ud af, hvordan du bedst kan rådgive ham, så det giver mening for netop ham.

Måske har du brug for at vide noget om kundens sundhedskompetence. Sundhedskompetence handler om kundens evne til at tage imod, forstå, vurdere og anvende informationer om deres sygdom og sundhed. For den enkelte kunde kan begrænset sundhedskompetence have stor betydning for brugen af medicin, og hvordan rådgivning til skal gives og modtages.

En amerikansk undersøgelse beskriver, hvordan apoteket med et enkelt valideret spørgsmål: ”Hvor tryg er du ved at udfylde medicinskemaer?” vurderer kundens sundhedskompetence og derpå tilpasser rådgivningen til den enkelte kunde. Undersøgelsen er målrettet kunder, der bruger antikoagulantia, og som skal udfylde medicinskemaer i forbindelse med deres behandling.

Det viser sig, at de kunder, der vurderes til at have begrænset sundhedskompetence, oplever, at der ikke er tid nok til rådgivningen, og at farmaceuten ikke er opmærksom nok på kommunikationen med dem.

I 2018 publicerede Pharmakons forskere en litteraturgennemgang, hvor fokus netop var sundhedskompetencer. Her viste forskellige undersøgelser, at det er muligt at screene kunderne i forhold til at afdække deres sundhedskompetence (dog typisk ved flere spørgsmål). Litteraturgennemgangen viste også, at forskellige kommunikative redskaber som sms-beskeder, piktogrammer og spørgeteknikker kan støtte kunder med begrænsede sundhedskompetencer og hjælpe dem til at forholde sig til deres medicinske behandling.

Hvis du har erfaring med et eller flere gode spørgsmål, der hjælper dig til at vurdere, hvordan du kan tilpasse din rådgivning, så hører vi gerne fra dig. Send en mail til Rikke.Kontakt

Rikke Nørgaard Hansen
Afdelingsleder, cand.pharm.

Tlf.: 4820 6379
rnh@pharmakon.dk